Norges Kristne Råd slutter seg til ICAN

Norges Kristne Råd sluttet seg nylig til den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN). Dette er en koalisjon av organisasjoner over hele verden som fremmer FNs atomvåpenforbud. Kampanjen består av mer enn 500 organisasjoner i over 100 land.