Kirker for fred

Kristne organisasjoner og medlemmer av ENSS har anledning fredsdagen signert en uttalelse med formål om å skape bevissthet rundt situasjonen i Sør-Sudan. – Kirkene ønsker å stå opp for mennesker som lider under vold og krig.