Missiologisk forum

Tid: 19.04.18

MISJON SOM DISIPPELSKAP

 

«Moving in the Spirit: called to transforming discipleship” var tema for Kirkenes Verdensråd sin store konferanse for verdensmisjon og evangelisering i begynnelsen av mars 2018 i Arusha, Tanzania. Mer enn 1000 kirkeledere var samlet om kirkens fortsatte kall til misjon. Noen av disse var fra Norge. Ambisjonene til den verdensvide kirke er stor, misjon som disippelskap for å forandre verden, med Gudsrikts kvaliteter som mål. Hvordan ser de for seg at det skjer, hvem skal være aktørene og hvor kommer inspirasjon og kreftene fra? Et hovedspørsmål vil være: Hvilken retning tar misjonen etter Arusha? Hva kan dette bety for oss i Norge?

Noen av de som var med fra Norge vil dele sin tanker om dette, både gjennom en presentasjon og en evaluering av Arusha fra ulike perspektiver. Det er også satt av tid til samtale og vi inviterer deg til å delta med din respons på det som blir lagt frem.

 

Tidspunkt

Tema

Foreleser

09.00-09.10

 Innledning, velkommen,

Knud Jørgense

09.10-09.55

 Hva skjedde i Arusha?

 Hovedforedrag

Bård Mæland

10.00-10.20

 Nattverd med resten av MF i   kapellet.

 

10.20-10.30

 Kaffe

 

10.30-10.50

 Hva tar vi med av lærdom  og inspirasjon fra kirken i Afrika?

Roar G. Fotland

10.50-11.10

 Arusha sett fra et urfolks perspektiv

Hanne P. Øygard

11.10-11.30

 Unge teologers erfaring gjennom GETI

Marianne Brekken

11.30-12.00

 Lunsj

 

12.00-12.30

 Arusha sett fra et evangelikalt perspektiv

Jeffrey Huseby

12.30-12.50

 Arusha i et økumenisk perspektiv

Stephanie Dietrich

12.50-13.50

 Åpen samtale i plenum

Alle forelesere deltar

13.50-14.00

 Oppsummering og takk

Hans Aage Gravaas

 

Pris for seminaret er kr 300. Dette inkluderer lunsj og kaffe/te når vi har pause. Studentpris kr 150. Dette inkluderer lunsj og kaffe/te

Arrangør: NORME, Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Egede Instituttet.

Påmeldingen via Checkin innen 12.april.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no