Dialogmøte

Tid: 24.01.18

Tid: Torsdag 24.januar, kl. 08.30 – 10.30
Sted: Kirkens hus, møterom Agder

Nettverk for religion og utvikling består av ADRA Norge, Caritas, Digni, Kirkens Nødhjelp,
Kvekerhjelp, Stømmestiftelsen og Norges Kristne Råd.

Temaet for dialogmøtet er «Merverdien til trosbaserte organisasjoner/nettverk, blant annet i møte med Norads nye sivilsamfunnsstrategi og økt profesjonalisering». Norad stiller med Stein Erik Horjen, Anne Skjelmerud og Ida-Eline Engh, som alle er med i det interne religions- og utviklingsnettverket, men fra ulike avdelinger.

Påmelding til post@norkr.no innen 17.januar.

Se invitasjonen her

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no