Seminar: Tro, tillit og toleranse

Tid: 11.09.17

Ungdommers holdninger til tros- og livssynsfrihet i en flerkulturell kontekst

Lanseringsseminar med respons, innspill og samtale

Kifo, Institutt for kirke-, religions- og livsynsforskning, har på oppdrag fra Kirkerådet gjennomført en kvantitativ undersøkelse, «Tro, tillit og toleranse – ungdomsliv i en flerkulturell kontekst», blant ungdom i Oslo og østlandsområdet. Undersøkelsen tar opp ungdommenes holdninger til menneskerettigheter med et særlig fokus på tros- og livssynsfrihet. I tillegg har VID – vitenskapelige høgskole gjennomført en kvalitativ undersøkelse blant ungdommer i ungdomsklubber i Den norske kirke.

På seminaret presenteres undersøkelsene, og vi stiller spørsmål som:

 • Hvordan påvirker ungdommers tro eller livssyn deres holdning til mangfold, tros- og livssynsfrihet og menneskerettigheter?
 • Hvilket ansvar tar tros- og livssynssamfunnene for holdninger blant egne ungdommer?
 • Hvilket ansvar har skolen for dette feltet?
 • Hva kjennetegner god og relevant opplæring i menneskerettigheter?

 

Mandag 11.september kl.10.00-15.00
Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29

Påmelding innen mandag, 4. september

Seminaret er gratis og det serveres lunsj.

Velkomst: Kristin Gunleiksrud Raaum, Leder av Kirkerådet i Den norske kirke

Presentasjon av aktuell forskning:

 • Pål Ketil Botvar, Forsker, Kifo – Institutt for kirke-, religions- og livsynsforskning: Tro, tillit og toleranse - Unges holdninger til ulike menneskerettigheter
 • Hans Morten Haugen, Professor i internasjonal diakoni, VID vitenskapelige høgskole: Tro, tillit og toleranse - En kvalitativ undersøkelse blant ungdommer i Den norske kirke

Andre bidragsytere:

 • Ellen Sandøe, Fagansvarlig, barn og unge, Unicef
 • Bente Sandvik, Fagsjef, Human-Etisk Forbund
 • Kari Repstad, Leder, Religionslærerforeningen
 • Tonje Kristoffersen, Rådgiver undervisning og trosopplæring, Oslo bispedømme, Den norske kirke
 • Knut Refsdal, Prest, Metodistkirken
 • Marte Solbakken Leberg og Nashat Quazi, Dialogpilotene

Arrangør: Kirkerådet; Mellomkirkelig råd; Kifo, Institutt for kirke-, religions- og livsynsforskning; VID – vitenskapelige høgskole

 

Kontaktperson: Silke Pahlke sp259@kirken.no

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no