VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Grønne menigheter, etisk handel og miljø

22.10.2018
En arbeidsgruppe i NKR har jobbet med oppfølging av prosjektet "Skaperverk og bærekraft", og resultatet er nå klart.

Som kristne er vi kalt til å være gode forvaltere og etterfølgere av Jesus Kristus. Dette gjelder oss som enkeltmennesker og som kirkesamfunn. Vårt diakonale oppdrag i verden gjelder omsorg for enkeltmennesker, bygging av inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Både skaperverket og menneskeverdet er truet gjennom våre handlinger, vår grådighet og vår egoisme. Ansvarlig forvaltning av betrodde ressurser krever derfor ikke bare høy økonomisk kunnskap og bevissthet, men også kunnskap og bevissthet på økologiske sammenhenger og sosial rettferdighet. Ikke minst gjelder dette vårt forbruk og våre innkjøp. NKR oppfordrer derfor sine medlemskirker og deres menigheter å slutte opp om og arbeide med disse perspektive ved å ta i bruk hjelpemidler og verktøy for etiske innkjøp og miljøledelse.

En arbeidsgruppe i NKR har utviklet et ressurshefte med konkrete forslag til hvordan kirkesamfunn og menigheter kan følge opp punktet i NKRs handlingsplan som sier at vi vil «arbeide for flere grønne menigheter og menigheter som har retningslinjer for etisk handel.» I heftet finnes forslag til innkjøpepolicy og en tiltaksliste for forankring og integrering av innkjøpspolicyen i menighetens arbeid med diakoni, etikk, miljø og bærekraft.

 

Du kan lese og laste ned heftet her.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no