VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Samling om klima og miljø

20.09.2018
Utfordringer, hindringer og muligheter, og hva er kirkers og kristne organisasjoners rolle og oppgave i dette?

Torsdag 20. september ble det avholdt samling om klima og miljø i Frelsesarmeens lokaler. Seminaret står i tradisjonen etter «Skaperverk og bærekraft», som var et initiativ for å jobbe med hva det økumeniske fellesskapet sammen kan gjøre og hvordan vi kan engasjere oss. Dette felles prosjektet bygger på et sterkt interreligiøst engasjement i Norge, og tematikken vil også være sentral på Rettferdskonferansen  som avholdes i november.

 

Terje Osmundsen, styreleder i Caritas og gründer av Scatec Solar og Empower New Energy, innledet seminaret med foredraget: «Fornybar energi i sør: Et kinderegg for utvikling, fattigdomsbegrensning og for å imøtekomme klimaendringene. Hva kan Norge bidra med, og hvilken rolle kan kirker og kristne organisasjoner spille i dette?» Han fokuserte på det han beskrev som trusslene mot vårt felles hjem; de menneskeskapte klimaendringer, artsutryddelse, befolkningsøkning, sult og fattigdom, forurensning, migrasjon og flyktningebølger, og overforbruk av naturressurser. Han pekte på at mange av utfordringenes mor, er klimaendringene, og hva gjør dette med forholdet til migrasjon og flyktninger? Når gir vi klimamigranter flyktningstatus?

Vi vet mye om klima og klimaendringer, og dette burde vi tatt konsekvensene av. Vi vet også at overgang til fornybar energi fremmer sunn demokratisk utvikling, og vi må finne mekanismene som gjør det mulig at investeringene øker i land i sør. 

 

Det andre innlegget var av Per Ivar Våje, seniorrådgiver i Kirkerådet i Den norske kirke, og handlet om klimapsykologi. Han viste til en Ted talk av Per Espen Stokklund, og hvordan det vi hører påvirker oss. Hans påstand er at vi har lett for å koble ut når tema blir for tekniske og noe gjør oss redde. Den største utfordringen er dermed hva som skjer mellom ørene våre, og det er en sterk sammenheng mellom klimapsykologi og klimakommunikasjon. Vi utvikler forsvarsmekanismer i møte med disse store spørsmålene, og dette resulterer i distanse til de globale klimautfordringene fordi de oppleves langt unna. Da blir nøkkelen å komme forbi gjennom å fokusere på det sosiale, på hva vi som fellesskap kangjøre. Vi må prøve å komme med positive budskap hvor vi viser hva vi kan gjøre, hvordan vi kan ta små grep som legger til rette for gode valg, og vi må fortelle de gode historiene.

 

I denne sammenhengen må vi, som kirker og trossamfunn, bruke vårt trosspråk. Vi må snakke om skaperverk og om kloden som vårt felles hjem som vi forvalter heller enn eier. Og våre dårlige valg og vaner går ut over de som er mest utsatte og har minst, derfor har vi også et ansvar. 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no