VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Kovertittkonferansen 2018: Tro, håp og forfølgelse ett år etter

12.09.2018
Har kristne konvertitter fra Iran behov for beskyttelse? Et år etter at rapporten «Tro, håp og forfølgelse II» ble lansert – med kritikk av myndighetenes risikovurdering ved retur - inviterer initiativtagerne til seminar for å se om noe har endret seg i norske myndigheters behandling av iranske konvertitter. Seminaret belyser sentrale tema som troverdighet, landinformasjon, diskresjonskrav og gjeldende metodikk fra myndighetenes side.

Rapporten har blitt brukt aktivt av ulike sivilsamfunnsaktører som arbeider på feltet, inkludert advokater som arbeider med asylsaker. Kirkene har også stilt seg bak rapporten, og har på sin side også løftet frem særlig vektingen av troverdighetsvurderinger som blir belyst i rapporten. Dette ønsker arbeidsgruppen bak rapporten og det kommende seminaret å løfte frem og diskutere. 

 

Påmelding: ral@noas.org 

 

PROGRAM


08:30 Kaffe, te, lett servering. 

09:00 Velkomst ved Kjell Magne Bondevik, leder av Oslosenteret og tidligere statsminister.

09:10 Utlendingsnemnda (UNE) om norsk praksis i konvertittsaker ved Ketil Larsen, avdelingsdirektør i avdeling for prosedyre og faglig støtte.

09:30 Utlendingsdirektoratet (UDI) om nye retningslinjer for intervjuer av konvertitter ved Linn Krane, seniorrådgiver ASA fagstab.

09:50 Norsk organisasjon for asylsøkere om norsk praksis i konvertittsaker ved Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS.

10:10 Den norske kirke om praksis i konvertittsaker, om metodikk og vurdering av trosidentitet ved biskop emeritus Tor B. Jørgensen, Bispemøtet i Den norske kirke.

10:30 Kaffepause.

10:45 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) on Credibility Assement Generally and Especially on Converts by Vladimiras Siniovas, UNHCR Legal Officer (Lawyer) in Lithuania, judicial engagement coordinator and former member of the European Commission’s Asylum Team in charge of preparing and negotiating the second generation EU asylum instruments.

11:30 Advokat Arild Humlen om rettssikkerhet for konvertitter, Humlen Advokater.

12:15 Lunsj.

12:45 On the Current Situation for Iranian Converts in Iran by Mansour Borji, Advocacy Director and Pastor, Article 18. Article 18 er en menneskerettighetsorganisasjon basert i London som arbeider spesifikt med situasjonen for iranske konvertitter i Iran. 

13:25 On the Current Situation for Iranian Converts in Iran by Rob Duncan, Regional Manager for Iran and Turkey, Middle East Concern (MEC). MEC er en organisasjon som arbeider for å støtte mennesker i Midtøsten og Nord-Afrika som er marginalisert, diskriminert eller forfulgt fordi de holder på å bli eller er kristne. 

14:00 Pause.

14:10 Faglig dialog mellom innledere: Larsen (UNE), Krane (UDI), Martinsen (NOAS), Humlen (Humlen Advokater) og Jørgensen (Bispemøtet for Den norske kirke) – panelsamtale ledet av Astrid Dalehaug Norheim, nyhetsredaktør i Dagen.

Konferansier: Lisa Winther, Stefanusalliansen.

 

Mer om rapporten og initiativtagerne:
THF II bygger på en rapport som Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) publiserte i 2013 (Tro, håp og forfølgelse). NOAS vurderte i 2016 en oppfølging for å sette søkelyset på praksis i behandlingen av konvertitter. Grunnet ønske om en grundigere rapport med bruk av kilder i England og Tyrkia (og med direkte forbindelse til Iran), ble Stefanusalliansen, Norges Kristen Råd, Mellomkirkelig råd og Bispemøtet (to sistnevnte for Den norske kirke) med på arbeidet med THF II. 

Arbeidsgruppen for rapporten og for det kommende seminaret og miniseminar og workshops er Jon Ole Martinsen, NOAS; Lisa Winther, Stefanusalliansen; Lemma Desta, Norges Kristne Råd; Tor Berger Jørgensen, Bispemøtet og Steinar Ims, Mellomkirkelig råd.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no