VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

God påske!

23.03.2018
Vi nærmer oss påskehøytiden, den største og viktigste av de kristne høytidene
I de 40 dagene før påske, i fastetiden, har vi blitt invitert til å følge Jesus på hans vei mot Jerusalem. Det er en invitasjon til å se dypere inn i det gåtefulle ved Gud som Jesus viser oss: En Gud som gir avkall på makten og æren, som finner sin vei i og gjennom det lave, en Gud som er iblant oss, i vår verden slik den er.
 
Så kommer snart påskedagen, med sitt budskap om oppstandelsen. Dette er sentrum i den kristne tro! Paulus sier det så sterkt: ”Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs” (1 Kor 15:14). Det er denne grunnleggende hendelsen som er overlevert i kirkens trosbekjennelse fra slekt til slekt: ”…stod opp fra de døde tredje dag…” All forkynnelse gjennom årets øvrige søndager, hviler på det som hendte denne dagen, søndagen over alle søndager.
 
Det er en som har sagt: «Vi mennesker trenger noe å leve av, noen å leve med, noe å leve for og noe å leve på.» Påskedagen gir oss alt dette: Påskedag gir oss noe å leve av; oppstandelsens kreative og skapende krefter er til stede i vår verden. Påskedag gir oss noen å leve med; retningen på denne dagen fører oss ikke bort fra andre mennesker, men til andre mennesker, for å bygge fellesskap og relasjoner. Påskedag gir oss noe å leve for; det nytter å engasjere seg for det gode, det nytter å kjempe mot det som ødelegger. Påskedag gir oss noe å leve på; en tro på en kjærlighet som holder, både i liv og i død.
 
Vi ønsker alle menigheter en sterk og god påskefeiring!
 
Design by InBusiness | Powered by i-tools.no