VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

NKRs høringsuttalelse

19.01.2018
Her kan du lese Norges Kristne Råds høringsuttalelse til «Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn"

Norges Kristne Råd (NKR) takker for invitasjonen til å avgi høring til «Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn" og vil med dette oversende vårt høringssvar. Vi vil avslutningsvis kommentere enkelte deler av høringsnotatet som NKR er særlig opptatt av.

Ulike kapitler i høringsnotatet referer til våre medlemssamfunn på ulike måter. Det innebærer også at det på enkelte punkter i lovutkastet vil være noe ulike synspunkter mellom våre medlemssamfunn. Ulikheter i historisk bakgrunn, erfaring og kår vil naturlig nok bidra til ulik vekting av momenter tilhørende relevante problemstillinger. Minoritetskirkene vil for eksempel etterlyse en manglende balanse i framstillingen av Den norske kirkes "særlige stilling". Dette kommer særlig til uttrykk i forbindelse med avsnittet § 4.3. ledd punkt c. Vi viser for øvrig til separate høringsuttalelser fra våre medlemssamfunn.

Les hele dokumentet her.

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no