VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Ervin Kohn får Ikkevoldsprisen 2018

10.01.2018
Han er en av de tydeligste stemmene i norsk samfunnsdebatt om minoriteters rettigheter, trosfrihet og ytringsfrihet.

Ervin Kohn er Forstander for Det Mosaiske Trossamfunn og nestleder i Antirasistisk Senter. Han hedres nå med Ikkevoldsprisen for sitt arbeid, og sin stemme i det norske samfunnet.

- Kohn er en modig stemme og derfor utfordrer han oss til både selvransakelse og nytenkning. Han reagerer instinktivt på urett og er rask med å si fra offentlig når enkelte grupper, ikke bare jøder – men også andre minoriteter – utsettes for diskriminering og hat fra enkeltmennesker eller fra storsamfunnet. Kohn er en temperaturmåler på anstendighet og respekt for menneskets likeverd i vårt samfunn. Han står i første rekke for å forsvare andres rettigheter, og nekter å spille rollen som offer. Gjennom dette bidrar han til å ansvarliggjøre oss alle i en felles innsats for alle menneskers verd og rettigheter, sies det i nominasjonskomiteen begrunnelse.

Ikkevoldsprisen deles ut som en del av Martin Luther King-dagen 15.januar. Det er Norges Kristne Råd, Holtekilen folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn som står sammen om markeringen av Martin Luther King Jr’s ikkevoldelige forsoningsarbeid. Selve prisen består av et kunstverk malt av Wenche May Vaagsnes og 10.000 kroner, og vil bli delt ut på Holtekilen FHS i forbindelse med markeringen.

Å få anerkjennelse for noe som betyr mye for meg er veldig tilfredsstillende. Det forplikter og å få anerkjennelse som går på kjernen av det jeg er opptatt av er ekstra inspirerende, sier Kohn til KPK.

Kohn har gjennom en årrekke vært engasjert i religionsdialog, i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), og i dialoger mellom jøder, kristne og muslimer. Han er en svært viktig ressursperson for fagmiljøer, media, beslutningstakere og andre religiøse ledere om jødenes historie og kultur, antisemittisme og minoriteters kår og rettigheter. Kohn deler villig av sin kunnskap og har et smittende engasjement som bidrar til at han når bredt ut til ulike miljøer.

Han kombinerer kunnskap og prinsippfasthet med raushet og humor. Dermed bidrar han til gode og konstruktive dialoger hvor han evner å samle og forene ulike partneres synspunkter, og samtidig bidrar han med sin optimisme til at vi holder ut å hanskes med alvorlige og krevende tema, fordi latteren virker frigjørende.

En pris til Kohn er også en påminning om at antisemittiske holdninger og diskriminering av religiøse minoriteter, er en aktuell utfordring i dag. Gammelt grums vi trodde hørte fortiden til dukker opp igjen. «Antisemittismen må bekjempes, ikke fordi det er synd på jødene, men fordi den er sivilisasjonsødeleggende», sier Kohn selv. Den internasjonale utviklingen som drar i retning av større ulikhet og nasjonale og religiøse egeninteresser, har også fått innpass i vårt land. Vi trenger derfor mennesker som Kohn som utrettelig minner oss på å stå imot slike krefter for å sikre at samfunnet skal være like godt å bo i for alle.

Foto: Antirasitisk senter

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no