VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Takk for innsatsen!

21.11.2017
Prosjektleder Elin Finnseth Sæveraas er imponert over innsatsen under Global uke 2017.

Årets Globale uke ble arrangert 12.-19.november, og ved hjelp av frivillige og kirkelige medarbeidere over hele landet ble det en kjempedugnad for økt fokus og oppmerksomhet på moderne slaveri. Det har vært arrangementer på skoler, på kafeer, universitet og hos menigheter. "Vi gleder oss allerede til neste år, med fortsatt fokus på moderne slaveri," sier Elin. Mer informasjon om tematikken og arrangementene finner du på globaluke.no.

"Det er mange typer slaveri, ikke bare salg av kroppen, men også utnyttelse av personer som er avhengig av bakmenn innen mange ulike yrkesgrupper. Min oppfordring er at kirkene går sammen og engasjerer seg i lokale og nasjonale tiltak og frivillige organisasjoner som bekjemper slaveri."

- Sigmund Kristoffersen, leder for Pinsebevegelsens lederråd om #moderneslaveri og #globaluke

"As a mother, I would risk everything to keep my daughters safe. Around the world, girls and boys are falling into the traps of human traffickers and smugglers, and the Lord asks us to consider them as our sons and daughters. We are made in the image of God and we are not for sale."

- Major Maria Konti Galinou, The Salvation Army United Kingdom with the Republic of Ireland. Gjest under #globaluke#modernslaveri

"Nobody in this world is born to poverty, injustice, violence or oppression. These have all been instituted by humans due to their sinfulness, greed and power to control. The church is to continue establish Justice and to make this world a better place where everyone will have the opportunity to live their lives with choices they make."

- Chandran Paul Martin, pastor i the Tamil Evangelical Lutheran Church og gjest under #globaluke#modernslaveri

"Jeg må si jeg er veldig imponert over det store engasjementet som mange kirker viser i kampen mot vår tids slaveri. Kirken når ut til mange mennesker og det er bare når vi står sammen at vi vil klare å løse denne enorme utfordringen."

Kjell Ingolf RopstadKrF Kristelig Folkeparti om #moderneslaveri og #globaluke

"Modern slavery is a crime against humanity and more common than we care to believe. As individuals, we need to learn to spot the signs, ask the questions and report anything suspicious. As churches, we must give care and support to the victims. We must also work to raise awareness, use our international networks and all our influence in the community to fight modern slavery.

As both individuals and churches we need to keep our own house in order and be vigilant so that we never in any way support modern slavery."

- William Cochrane, Kommandør Frelsesarmeen #moderneslaveri #globaluke

"Gud skapte oss med samme menneskeverd. Kreker vi menneskeverdet – krenker vi Gud. Kirkens vitnesbyrd i verden mister troverdighet om ikke kirken sier ifra når menneskers frihet og verdighet ødelegges. Delta i #globaluke mot #moderneslaveri".

Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig Råd i Den norske kirke

   
Design by InBusiness | Powered by i-tools.no