VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Du, de undertryktes venn

10.11.2017
Les den flotte bønnen skrevet til Global uke. Det er ikke for sent for din menighet å bli med under Global uke 2017!

 

 

 

Vi kommer til deg, Jesus Kristus,
du, de undertryktes venn.
Du ser menneskers smerte
i en verden full av vold og undertrykkelse.
Takk at du er nær alle
traumatiserte, voldsutsatte, foraktede,
mennesker på flukt og i fangenskap.

Vi ber for alle blant oss som er utsatt for vår tids slaveri:
I menneskehandel, tvangsarbeid, gjeldsslaveri 
og alle andre former for utnytting.
Takk at din kjærlighet også rommer oss, 
selv om vi krenker andre. 

Jesus Kristus, sett alle fri!
Gi oss mot til å ta oppgjør med ondskapen.
Led oss på kjærlighetens vei,
veien som går fra avmakt, til handling, til håp. 

Velsign alle som kjemper for frihet og rett
for seg selv og for andre. 
La alle mennesker erfare at din rettferdige fred bryter fram
og en dag skal favne hele verden. 

Amen.

Bønnen er utarbeidet av en økumenisk arbeidsgruppe i Norges Kristne Råd som en del av forberedelsene til Global uke. Det er også laget en kortere versjon, samt punkter til forbønn som du kan laste ned her. Bruk som du vil, enten kopier det rett inn eller la det være til inspirasjon i arbeidet.

Det er fortsatt ikke for sent å bli med på Global uke mot moderne slaveri 2017. Datoene er 12.-19.november, og alt du trenger å gjøre er å inkludere tematikken i arrangementene som allerede skjer i din menighet. Dere kan for eksempel inkludere denne bønnen på en gudstjeneste. Dette er nok til at deres menighet/gruppe regnes med som deltakere i uka. Mye eller lite – alt teller! Dersom dere gjør noe på tematikken (kanskje knyttet til reformasjonsmarkeringen "Mennesker ikke til salgs") er det fint om dere registrerer dere på arrangementsoversikten, slik at vi vet hvor mange som har markert Global uke.

 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no