VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Endring er mulig

30.10.2017
Dr. Chandran Paul Martin er en av de internasjonale gjestene som kommer til Norge i forbindelse med Global uke mot moderne slaveri.

Han har et livslangt engasjement for rettferdighet, og skal besøke gudstjenester, høgskoler, temakvelder og andre arrangementer mens han er på besøk.

                  «Ingen i denne verden ble født til fattigdom,

                    urettferdighet, vold eller undertrykkelse.»


Han forteller at India har en rekke utfordringer knyttet til moderne slaveri. Som i andre deler av regionen er barneekteskap og menneskehandel et problem. Slaveri foregår som barnearbeid, tvangsarbeid, tvangstjenester (tigging) og prostitusjon. I tillegg, forteller Chandran, er det i den siste tiden blitt uttrykt bekymring for økt salg av menneskelige organer i regionen. Det er også store utfordringer knyttet til kastesystemet, og hvordan yrke er knyttet til kaste – da særlig for Dalitene («kasteløs»/laveste kaste i det indiske kastesystemet). 

 Debt bondage er et av utfordringene i India knyttet til moderne slaveri

Den vanligste formen for moderne slaveri er det som kalles debt bondage, eller bonded labour, som er når en person blir tvunget til å arbeide for å nedbetale en gjeld. De blir lurt til å arbeide for lite eller ingen lønn, men har null kontroll over den såkalte gjelden. Det meste av lønnen går til å nedbetale gjelden, og arbeidet de gjør overgår summen av den såkalte gjelden. De møter tvang, vold og trusler dersom de forsøker å forlate arbeidet.

Dr. Chandran Paul Martin er prest fra India og er selv Dalit. Han har doktorgrad i teologi og lang fartstid i kirkelig og diakonalt arbeid i India og regionalt/globalt. Han har vært assisterende generalsekretær i Det Lutherske Verdensforbund. Han er nå Regional Representative for Diaconia and Church Relations for South/South Asia, Global Missions, the Evangelical Lutheran Church in America. Vi spør om hva kirker i Norge kan gjøre for å bidra i kampen mot moderne slaveri.

                               «Gud ber oss delta i sitt arbeid for

                                 en forandret og fornyet verden»


«Kirker er kalt til å være motorer i arbeidet for rettferdighet, verdighet og likestilling. Vår tro springer ut fra Kristus, Han som bringer liv og som elsker hvert eneste menneske. Ingen i denne verden ble født til fattigdom, urettferdighet, vold eller undertrykkelse. Dette er noe mennesker har funnet på, basert på vår grådighet og jakt etter kontroll og makt. Kirken skal fortsette å arbeide for rettferdighet, og for å gjøre denne verden til et bedre sted der alle har mulighet til å leve sitt liv basert på sine egne valg. Gud ber oss delta i sitt arbeid for en forandret og fornyet verden» svarer han.

Chandran bor i Chennai og Chicago. Han reiser rundt til menigheter og grupper for å fortelle sin historie, dele refleksjoner rundt troens møte med undertrykte og utnyttede mennesker og inspirere til engasjement mot moderne slaveri, enten det skjer i Norge, India eller andre steder. Selv om det er vanskelig å se positive endringer i dette arbeidet, gir ikke Chandran opp:

«Endring er mulig når mennesker i hele verden arbeider sammen. Denne ondskapen er skapt av mennesker, og derfor kan mennesker også bryte den ned, utrydde den og erstatte den med rettferdighet og verdighet.»

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no