VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Tro, håp og forfølgelse

26.09.2017
I samarbeid med en rekke andre organisasjoner lanserer Norges Kristne Råd i dag en ny rapport om kristne konvertitter fra Iran.

Sender Norge iranske konvertitter tilbake til valget mellom forfølgelse eller taushet?
Følger Norge våre internasjonale forpliktelser ovenfor konvertitter som søker beskyttelse?
Hvordan behandler norske domstoler spørsmålet om beskyttelse for iranske konvertitter?
Hvordan er situasjonen for kristne konvertitter i Iran?

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Mellomkirkelig råd, Bispemøtet, Stefanusalliansen og Norges Kristne Råd har i samarbeid utarbeidet en ny rapport om kristne konvertitter fra Iran. 

Rapporten tar for seg:
• Internasjonalt lovverk og Norges forpliktelser
• Trosutøvelse
• Situasjonen i Iran – Landinformasjon
• Praksis i Norge og internasjonalt
• Kommentarer til praksis og anbefalinger

Les hele rapporten her.

Se videoopptak fra lanseringsseminaret her

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no