VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Utlysning av stipend

03.05.2017
Norges Kristne Råd utlyser stipend til bachelor- eller masteroppgaver som tar i bruk vår arkiv.

I løpet av det siste året er arkivene til henholdsvis Dissentertinget (samarbeidsorganisasjon for norske evangeliske frikirkesamfunn, som ble stiftet i 1902 og som i 1966 skiftet navn til Norges Frikirkeråd), Norges Frikirkeråd (1966-2006) og Norges Kristne Råd (1992-2006) organisert og arkivert i Riksarkivet og dermed gjort tilgjengelige for allmennheten.

Blant innholdet i arkivene er:

  • Møtereferater, -dokumenter og protokoller fra styrevirksomhet og annen relatert virksomhet
  • Korrespondanse
  • Trykksaker
  • Presseklipp

Vi lyser herved ut inntil fem stipender på kr 10.000 til studenter som ønsker å bruke disse arkivene for å skrive bachelor- eller masteroppgave.

Merk at arkivene inneholder materiell som potensielt kan inneholde personsensitive opplysninger: «Arkivmateriale yngre enn 60 år er bare tilgjengelig med Riksarkivarens tillatelse etter skriftlig søknad (post@arkivverket.no). Ved innvilget adgang må taushetserklæring undertegnes». Det materialet som ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger vil være fritt tilgjengelig for bruk for gjester på lesesalen.

Fullstendig oversikt over innholdet i arkivene finnes på www.arkivportalen.no.

Kortfattet søknad om stipend sendes post@norkr.no.

Utbetaling av stipend forutsetter at fullført oppgave gjøres tilgjengelig på Norges Kristne Råds nettside og/eller i andre sammenhenger. Det gjøres særskilt avtale om dette.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Norges Kristne Råd.

 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no