VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Fokus på flyktningsituasjonen

10.01.2017
Ikkevoldsprisen 2017 går til Fader Christoforos Schuff, blant annet for hans engasjement for flyktninger.

Vårt ønske er en fredeligere verden. Feiring av King-dagen og utdeling av ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King jr. vil vi oppmuntre og støtte dette.
Norges kristne råd, Holtekilen folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn står sammen om King-dagen og markeringen av Martin Luther King Jr's ikkevoldelige forsoningsarbeid.
Ikkevoldsprisen 2017 går til Fader Christoforos Schuff

Fader Christoforos Schuff, opprinnelig fra California, er prest, musiker, kunster og småbruker. Han er gift og har tre barn og er bosatt på Greipstad i Songdalen. Han har bodd i Norge siden 2000, men har også oppholdt seg i lengre perioder i Lesvos de siste 15 årene og gjennomførte sin mastergrad ved universitetet i Thessaloniki i tidsrommet 2006 - 2009. Nominasjonskomiteen ønsker å tildele ikkevoldsprisen til Fader Christoforos Schuff på grunn av:

  • Hans sterke engasjement for fred og rettferdighet
  • Hans uredde og modige meningsytringer, blant annet bruk av ikkevoldelige demonstrasjoner for å sette fokus på flyktningkrisen i Europa og andre temaer 
  • Hans engasjement over tid i flyktningkrisen, særlig gjennom arbeidet han har stått i over flere år i Lesvos i Hellas
  • Hans tydelige stemme for romfolk i Norge
  • At hans liv og engasjement vises i både ord og gjerning, til inspirasjon for andre

Fader Christoforos fremmer gjennom sitt arbeid mange av de samme idealer og den samme ånd som Martin Luther King viet sitt liv til. 

Les mer på http://baptist.no/lese/article/1408916

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no