VÅRE MEDLEMER

Norges Kristne Råd
Se listen av medlemssamfunn

NYHETSBREV

Nye Norges Kristne Råd
Flyktningenettverket
Global info

Sivil fredsbevaring

Kirkelig Fredsplattform har begynt å se nærmere på sivil fredsbevaring og hvordan sivilsamfunnet kan bidra til dette. I den forbindelse er rapporten "En kilde til håp. Sivil fredsbevaring og sivilsamfunnets potensial" publisert.

Fra rapportens forord:

"Kirkelig Fredsplattforms eierorganisasjoner (Caritas Norge, Digni, Kirkens Nødhjelp, Mellomkirkelig råd i Den norske kirke, Norges Kristne Råd) gjør i dag en god del arbeid som trygt kan defineres inn under paraplyen «fredsarbeid». Det dreier seg blant annet om forsoningsarbeid på landsbynivå, fasilitering av og støtte til dialogarbeid (herunder interreligiøst arbeid), støtte til sivilsamfunnsdeltakelse i fredsprosesser, generell styrking av sivilsamfunnsorganisasjoner, traumebearbeidelse, demobilisering av barnesoldater, og mye annet.

I Fredsplattformens retningslinjer står det at dens mandat blant annet er «å bidra med kunnskap og kompetansebygging innen konfliktløsning, fred og forsoning overfor kirker og kirkelige organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.» Denne rapporten er ment å ”bidra med kunnskap” om en type fredsarbeid som Fredsplattformens organisasjoner per i dag ikke befatter seg med, i hvert fall ikke i særlig utstrekning. Unntaket er det norske bidraget til Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram i Palestina og Israel (EAPPI), hvor Kirkens Nødhjelp har det administrative og koordinerende ansvaret, med én ansatt. Sivil fredsbevaring, som presenteres i denne rapporten, inkluderer den typen ledsaging og monitorering som EAPPI-ledsagerne gjør, men omfatter også en god del andre virkemidler og aktiviteter som til sammen utgjør oppgaven fredsbevaring."

Fra introduksjonen:

"I 1983 besøkte en gruppe nordamerikanere en landsby i Nicaragua, på grensen til Honduras. Det hadde nettopp vært et angrep fra en militsgruppe på landsbyen, og de døde var i ferd med å bli båret bort. En av de besøkende spurte om landsbybeboerne fryktet et nytt angrep. Svaret lød: «De kommer ikke til å angripe så lenge dere er her.» Dette inspirerte nordamerikanerne til å organisere den beskyttende tilstedeværelsen deres og sette den i system. Dette var startskuddet til den internasjonale, organiserte, sivile fredsbevaringen. Mahatma Ghandi regnes som metodens far, og i India har lokale Shanti Sena (som betyr fredshær) vært aktive i lokalsamfunn for å forhindre voldelige utbrudd siden Ghandis tid.

Sivil fredsbevaring springer altså ut fra en tro på at det er mulig å håndtere og begrense vold uten selv å true med eller bruke vold. Flere tiår med erfaring viser at denne troen ikke er et utslag av naivitet. ”Vi romantiserer ikke disse konseptene. Dette er hardt prøvet håp som har blitt pleiet i noen av verdens voldeligste plasser i verden i dag. Og det virker. Og det er en voksende erkjennelse – og viktigere; en dyp forståelse – for at dette ikke bare virker, men det er i denne retningen vi er nødt til å gå.” "

Last ned rapporten her: Middels kvalitet (0,9 mb) eller trykkversjon (2,4 mb).

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no