Økumenikk

  

Hva er økumenikk?

Økumenikk er kristne kirkers arbeid for å gjøre synlig enheten mellom kristne. Det skjer gjennom felles gudstjenester, samtaler og gjennom samarbeid om kirkens ansvar i verden gjennom misjon og diakoni. Ordet økumenikk stammer fra det greske ordet ”oikoumene” som betyr ”hele den bebodde verden”.

Kirkehistorien er også historien om splittelser mellom kirker.  Først på slutten av 1800-tallet begynte den motsatte bevegelse, særlig ved at ulike kirkesamfunn som drev misjon i samme land spurte seg hva det innebærer for kirkens troverdighet at Jesus har stiftet sin kirke på jorden som én kirke.  I sin avskjedstale til disiplene oppfordrer Jesus disiplene til å være ett, likesom han er ett med Gud fader (Joh 17,21).

I begynnelsen av forrige århundre oppsto det flere kirkelige bevegelser som sammen førte til utviklingen av den økumeniske bevegelse og etter hvert også dannelsen av Kirkenes verdensråd.

 

Norges Kristne Råd som økumenisk organisasjon skal være:

-   Et møtested for kristne kirker og trossamfunn
-   En arena for å bygge gjensidig forståelse og respekt
-   Et redskap for samhandling i kirke og samfunn
-   En serviceorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn

Les mer om NKR her.

 

Virksomhetsområder:

Våre mest sentrale arbeidsområder finner du i menyen til venstre.

Norges Kristne Råd

post(a)norkr.no
Tlf: 23 08 13 00 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no