Håndbok for menighetsledere

Norges Kristne Råd bistår medlemssamfunnene og deres lokale menigheter med råd i forvaltningssaker og andre spørsmål knyttet til deres funksjon som trossamfunn. Vi yter service og gir veiledning i spørsmål knyttet til trossamfunnsloven og andre relevante lover knyttet til medlemssamfunnenes funksjon som trossamfunn.  En stor  del av denne veiledningen gis telefonisk eller på e-post nå henvendelser kommer til sekretariatet. 

I denne seksjonen på NKRs hjemmeside vil vi gi informasjon om lover og forskrifter som er særlig relevante for trossamfunnene

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no