Norges Kristne Råds skriftserie

Norges Kristne Råd gir ut publikasjoner og materiell som det er mulig å laste ned og/eller bestille. En del av dem gis ut som del av Norges Kristne Råds skriftserie:

Publikasjoner i skriftserien kan bestilles fra:

Norges Kristne Råd
Telefon: 2308 1300
E-post: post@norkr.no

NB! Noen av heftene er vi tomme for, og de finnes da bare digitalt.
Ved utsending kommer porto i tillegg på alle priser.

 

Norges Kristne Råds skriftserie:

 

Nr 21 (2018):
Guds levende ord. Bibelsyn og bibelbruk i norske trostradisjoner.

Nr 20 (2017):
Tilværelsens gave 
Norsk oversettelse av Kirkenes Verdensråds "The Gift of Being". Pris: kr 20,- 
Studiemateriell kan lastes ned hos K-stud.

Nr 19 (2015):
Økumenikk: Å fremme liv i fellesskap og forsoning

Nr 18 (2013):
Kirken - på vei mot en felles visjon.
Norsk oversettelse av Kirkenes Verdensråds FAith and Order-dokument om økumenikk.
Pris: kr 50,- 

Nr 17 (2013):
Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring.
Norsk oversettelse av Kirkenes Verdensråds nye misjonsdokument.
Pris: kr 50,- 

Nr 16 (2012):
Når dere kommer sammen.
Om gudstjenesten i kristne kirker og trossamfunn i Norge
Pris: kr 50,- 

Nr 15 (2009):
Hva er kirken? To økumeniske bidrag.
Om kirkeforståelser i Norges Kristne Råd.
Pris: kr 50,-

Nr 14 (2006):
Israel og Palestina - En økumenisk utfordring
Et samtaledokument fra Norsk Teologisk Samtaleforum. Til kirker i Norge.
Kun tilgjengelig digitalt.

Nr 13 (2006):
En kropp - Nord-Sør refleksjoner i møte med hiv og aids. Bind 2
Pris: kr 50.-

Nr 12 (2006):
En kropp - Nord-Sør refleksjoner i møte med hiv og aids. Bind 1
Pris: kr 50.-

Nr 11 (2004):
Rettferdig Fred
Et ressurshefte med norske ledsageres øyenvitneskildringer fra Palestina og Israel
Pris: Gratis

Nr 10 (2003): 
Tekster om fred fra forskjellige tradisjoner
Utgitt sammen med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.
Pris: kr 10,-

Nr 9 (2003):
Charta Oecumenica
Dokument om forpliktelse til gjensidig respekt og samarbeid mellom europeiske kirker.

Nr 8 (2003):
Møte med mysteriet. Unge kristne i dialog om tro og gudserfaring.
Bok utgitt i samarbeid med Verbum forlag.
I denne boka møter vi unge kristne fra åtte forskjellige kirkesamfunn i Norge. I seks døgn var de i dialog om de vanskeligste emnene og det rike mangfoldet i kristen tro, tradisjon og spiritualitet. Dette er teologien og trosfortellingene de delte og spørsmålene de fant.

Nr 7 (2002):
Sudan: Informasjon, historier, bønner
Pris: kr 10,-

Nr 6 (2002): 
Tiår mot vold: Bygg freden! - En utfordring til kirken
Pris: kr 10,-

Nr 5 (2002):
Gift på tvers. Om økumeniske og interreligiøse ekteskap.

Nr 4 (2001): 
Trosbekjennelsen i vår tid. En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelsen.
Pris: kr 10,-

Nr 3 (1999): 
Økumeniske gudstjenester 

Nr 2 (1998/2001):
Økumeniske retningslinjer i forbindelse med seksuelle overgrep i kirkelig sammenheng

Nr 1 (1998):
Lån og utlån av kirken. Retningslinjer for utlån av kirke til annet kristent trossamfunn.

 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no