Religionspolitisk arbeid

 

Det religionspolitiske arbeidet i Norges Kristne Råd (NKR) viderefører på den ene siden det interessepolitiske arbeidet som siden 1903 ble ivaretatt av Norges Frikirkeråd (Tidl. Dissentertinget) på vegne av norske frikirkesamfunn. Dessuten videreutvikler man det økumeniske samarbeidet om religionspolitiske saker og spørsmålet om de kristne trossamfunnenes rolle i samfunnslivet og om religionens plass i det offentlige rom generelt.

Utgangspunktet for det religionspolitiske arbeidet i NKR er det verdisyn som ligger til grunn for menneskerettighetene i alminnelighet og religions- og samvittighetsfriheten spesielt. Sentrale stikkord her er likeverd og ikke-diskriminering.

NKR vil forsvare religionsfriheten og være en viktig premissleverandør i debatten om stat-kirkespørsmålet. Videre er en sentral aktør i samtalen om hvordan religionsfriheten og andre rettigheter skal balanseres mot hverandre. Vi har et eget religionspolitisk utvalg oppnevnt av styret på bakgrunn av innstilling fra medlemssamfunnene. Les mer om religionspolitisk utvalg her.

I vårt multi-religiøse samfunn vil det religionspolitiske arbeide ha et perspektiv som strekker seg utover de kristne trossamfunnene behov. Derfor engasjerer NKR seg aktiv i arbeidet til vårt nasjonale interreligiøse samarbeidsorgan, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Religionspolitiske spørsmål

Kontaktperson: Spesialrådgiver Dag Nygård

Telefon: 23 08 13 20
E-post: dny(a)norkr.no

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no