Flerkulturelt kirkelig nettverk

 

Flerkulturelt kirkelig nettverk består av kirkesamfunn, kirkelige organisasjoner og migrantmenigheter som jobber for inkluderende fellesskap i kirken, og bidrar til inkludering i samfunnet, både lokalt og nasjonalt. 

Formål med arbeidet er å

• systematisere og dele erfaringer fra kirkelig arbeid i det flerkulturelle Norge.

• formidle informasjon og skape arena for faglig utvikling og erfaringsutveksling.

• opparbeide en ressurs- og kontaktbase.

• være pådriver overfor norske myndigheter og synliggjøre det kirkelige engasjementet for en mer human asylpolitikk.

 

Alle kristne menigheter, kirkesamfunn, kirkelige organisasjoner og institusjoner som anerkjenner Norges Kristne Råds fundament og driver flerkulturelt arbeid kan søke medlemsskap.

Vi ønsker at disse sidene skal være en ressurs, spesielt for menigheter og kirkelige organisasjoner i deres flerkulturelle arbeid. Dersom du har forslag til stoff, lenker etc som burde ligge på sidene eller temaer du ønsker å ha tilgang til, ta gjerne kontakt.


 

 
      

Nettverkets medlemmer                       

                                     

Ressurser                                

                                                          

 Internasjonalt samarbeid 

 Uttalelser fra FKN

 

 

Design by InBusiness | Powered by i-tools.no