Hva skjer?

21. Januar 2019

Holtekilen folkehøgskole

Kingdagen 2019

Martin Luther King jr. hadde en drøm om en bedre verden, om likeverd og respekt for alle mennesker, og hans metode var ikkevold. Slik Kings innsats ga nye muligheter for mange mennesker, er det vår innsats for en bedre verden, som betyr en forskjell i vår tid.

Velkommen til markering av Kingdagen 2019 21. januar kl 18.00 på Holtekilen folkehøgskole

18-25. Januar 2019

 

Bønneuke for kristen enhet

Rettferdighet, ja, rettferdighet skal du jage etter. 5 Mosebok 16,18-20

1 mars 2019

 

Kvinnenes internasjonale bønnedag

«Kvinnenes internasjonale bønnedag er et imponerende økumenisk initiativ! Den feires hvert år i over 170 land. Den representerer et viktig bidrag for å bygge fellesskap og relasjoner mellom kulturer og ulike kristne tradisjoner. I tillegg legger den et viktig grunnlag for samhandling om en lang rekke diakonale utfordringer.» – Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd. 

Rådsmøte

Delegater fra alle NKRs medlemssamfunn samles til rådsmøte.

Rådsmøtet er det høyeste organet i Norges Kristne Råd og holdes annen hvert år.

4.-28. Mars

Ulike steder i Norge

Kirke i en ny tid

Norges Kristne Råd inviterer i samarbeid med Naturlig Menighetsutvikling til regionaløkumeniske samlinger med temaet «Kirke i en ny tid».

10 juni

 

Pinsefestivalen

Pinsefestivalen er en unik mulighet til å gjenoppleve Pinsen, der kulturelt og språklig mangfold forenes ved Den hellige ånd. Festivalen vil skape kontakt, vennskap og fellesskap på tvers av kulturer og konfesjoner.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER