Hadelandskirker

Hadelandskirker

Hadelandskirker: Potetfestival førte til et økumenisk felleskap 15 septemper så arrangeres det en fellesgudstjeneste på Potetfestivalen i Gran der 15 ulike forsamlinger er representert.  Tross ulike måter å uttrykke seg på, så kommer mennesker fra ulike forsamlinger...
Kirke i en ny tid

Kirke i en ny tid

Kirke i en ny tid Kirken preges av samfunnet og når samfunnet endres, vil kirken påvirkes av dette. Hvordan ser samfunnet ut om tjue år? Hvilke av dagens trender vil fortsette å påvirke kirken og hvilke trender vil få mindre innflytelse? I løpet av mars har mange...
Økumenikkprisen 2019

Økumenikkprisen 2019

Økumenikkprisen 2019 Økumenikkprisen 2019 går til Stiftelsen Skjærgårdsgospel for sitt arbeid rettet mot barn, ungdom og voksne. Økumenikkprisen 2019 går til Stiftelsen Skjærgårdsgospel for sitt arbeid rettet mot barn, ungdom og voksne. Norges Kristne Råd har delt ut...
Mottakende økumenikk

Mottakende økumenikk

Mottakende Økumenikk Foredrag v/ Olle Kristenson - Rådsmøte 2019 Olle Kristenson, direktør i Ekumenisk teologi i Sveriges kristna råd holdt foredrag for Rådsmøtet om mottakende økumenikk. Mottakende økumenikk er ikke å spørre «hva trenger andre å ta imot og lære fra...