Bærekraftsboka

Bærekraftsboka

Bærekraftsboka FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro. Alle har hørt om FNs bærekraftsmål, men hvor godt kjenner du egentlig til målene? Og har du tenkt på hvordan vi som kirke kan være med på å oppfylle målene? Hjelpen er her, i form av ei flunkende ny bok, aldeles...
Bibeldagen 2019: Bibelen til nye språk i Etiopia

Bibeldagen 2019: Bibelen til nye språk i Etiopia

Bibeldagen 2019: Bibelen til nye språk i Etiopia Det norske bibelselskap har «Bibelen til nye språk i Etiopia» som overskrift over Bibeldagen 2019. Bibeldagen 2019 markeres 16. og 17. februar. I Etiopia finnes det flere enn 80 språk, Bibelen er oversatt på ni av disse...
Her er ikke mann eller kvinne – eller hva?

Her er ikke mann eller kvinne – eller hva?

Her er ikke mann eller kvinne - eller hva? En undersøkelse av kjønnsfordeling i styrer og menighetsråd i Norges Kristne Råds medlemssamfunn. Norges Kristne Råd (NKR) som organiserer mer enn 20 kristne kirker og trossamfunn i Norge har gjennomført en undersøkelse av...
Gode ledere er gode forvaltere

Gode ledere er gode forvaltere

Gode ledere er gode forvaltere Sigmund T. Kristoffersen | 4. februar 2019 I en tid hvor både ledere, menigheter og virksomheter er under offentlig oppmerksomhet er det viktigere enn noen gang at vi er troverdige ledere og forkynnere. Vi må framstå på en måte som ikke...
Over 300 år i kampen for ikkevold

Over 300 år i kampen for ikkevold

Over 300 år i kampen for ikkevold Ikkevoldsprisen | 22 januar 2019 Kvekerhjelpen og Kvekersamfunnet ved Marit Kromberg fikk Ikkevoldsprisen 2019. Helt siden midten av 1600-tallet har fredsvitnesbyrdet blitt løftet fram av Kvekersamfunnet. Kvekerne har alltid stått opp...