Norges Kristne Råd

MØTESTED FOR KRISTNE KIRKER OG TROSSAMFUNN

HVA VI GJØR

Visjon

Kirkene sammen fremmer liv i fellesskap og forsoning, i kirken og i samfunnet.

økumenikk

Å arbeide mot alle former for adskilthet og splittelse slik at Guds forsonte fellesskap kan bli synlig i alt det skapte.

Hensikt

Å tjene, inspirere og utfordre kirkene på deres vei mot et dypere fellesskap i enhet, vitnesbyrd og samhandling.

Verdier

Åpenhet og respekt – Engasjert og handlende – Troverdig.

Kirkene sammen

«må de alle være ett for at verden skal tro at du har sendt meg» – Joh. 17.21

Les generalsekretær Erhard Hermansen sitt innlegg om viktigheten av det økumeniske samarbeidet

Økumenisk fredsgudstjeneste

I forbindelse med utdeling av fredsprisen inviterte vi til økumenisk fredsgudstjeneste  i Trefoldighetskirken i Oslo.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post