Norges Kristne Råd

MØTESTED FOR KRISTNE KIRKER OG TROSSAMFUNN

Norges Kristne Råd

MØTESTED FOR KRISTNE KIRKER OG TROSSAMFUNN

HVA VI GJØR

Visjon

Kirkene sammen fremmer liv i fellesskap og forsoning, i kirken og i samfunnet.

økumenikk

Å arbeide mot alle former for adskilthet og splittelse slik at Guds forsonte fellesskap kan bli synlig i alt det skapte.

Hensikt

Å tjene, inspirere og utfordre kirkene på deres vei mot et dypere fellesskap i enhet, vitnesbyrd og samhandling.

Verdier

Åpenhet og respekt – Engasjert og handlende – Troverdig.

Bön för Kristen enhet

«Vi ber för varandra, vi ber för andra och vi ber med böner som är andras – det är ett sätt att uttrycka en synlig enhet som Kristus och den världsvida kyrkan ber för.»

Les kyrkoherde i Svenska kyrkan i Norge, Per Anders Sandgren, sitt blogginnlegg om bønn.

Ikkevoldsprisen 2019

Vårt ønske er en fredeligere verden. Feiring av King-dagen og utdeling av ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King jr. vil vi oppmuntre og støtte dette.

Les mer om hvem som får årets ikkevoldspris og hvorfor. 

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

KONTAKT OSS

Telefon

+47 23 08 13 00 

E-post